Group 23Fill 298Fill 298Fill 298 credit-card 6A17E06C-0A5B-4E4C-AAEB-9E6D242B3D76 Created with sketchtool. - + Group 2 Created with Sketch. application-form Created with Sketch. Group 10 Created with Sketch.

Termeni si Conditii aplicabile Vanzarii de Bunuri pe Internet si Procedura de reclamatii

I. Notiuni introductive

1. Acesti termeni si conditii aplicabili la vanzarea de bunuri pe Internet (denumiti in continuare "Termeni si conditii") a companiei NORD E-COM B.V., Staringstraat 28-H, 1054 VR Amsterdam, Holandsko. IČ : 860938293, e-mail info@nordblanc.ro , numar de telefon: +40 731 89 69 19 (denumit in continuare "vanzator") reglementeaza drepturile si obligatiile reciproce ale vanzatorului ca antreprenor si ale cumparatorului, stabilite pe baza contractului de vanzare (denumit in continuare "contractul"), incheiat prin e-shop www.nordblanc.ro, (denumit in continuare "E-shop") operat de catre vanzator.

2. Cumparatorul poate fi un consumator sau un antreprenor. Un consumator reprezinta orice persoana fizica ce actioneaza in alte scopuri decat cele ale activitatii sale comerciale sau profesionale. Un antreprenor reprezinta o entitate care, in mod independent si pe cont propriu si pe responsabilitatea sa desfasoara orice activitate generatoare de venit ca un comerciant sau in mod similar, avand intentia de a face acest lucru in mod continuu pentru a obtine profit. In scopul protectiei consumatorului, prin antreprenor se intelege si orice persoana care intra in contracte asociate cu afacerea lui/ei, cu productie si/sau cu activitati similare, sau in sfera de aplicare a practicii profesiei sale independente, si/sau o persoana care actioneaza in numele sau in contul antreprenorului.

3. Termenii si Conditiile aplicabile Vanzarii de bunuri (in continuare „Termenii si Conditiile”) constituie o parte integranta a Contractului.

 

II. Comanda de cumparare, incheierea contractului

1. Cumparatorul poate plasa comanda pentru bunurile vanzatorului prin E-shop (in continuare „Comanda de Achizitie”) unde marfurile sunt prezentate cumparatorului, fiind prezentate inclusiv informatii cu privire la bunuri, descrierea principalelor caracteristici ale bunurilor si pretul lor de achizitie, precum si taxele asociate (inclusiv cheltuielile de transport ale bunurilor, plata pentru bunuri si cheltuielile de ambalare). Relativ la prezentarea bunurilor, cumparatorul va lua in considerare faptul ca nuantele de culoare ale bunurile prezentate prin E-shop pot fi usor denaturate in comparatie cu nuantele reale de culoare ale bunurilor (cauzele tinand de calitatea imaginii si/sau setarile de monitor ale cumparatorului).

2. Prezentarea bunurilor in E-shop este considerata a fi propunerea de a incheia contractul. Prin trimiterea Comenzii de Achizitie, cumparatorul accepta aceasta propunere. Contractul pentru bunuri este considerat a fi incheiat in momentul primirii Comenzii de Achizitie de catre vanzator. Incheierea contractului este confirmata ulterior cu un mesaj automat trimis la adresa de e-mail a cumparatorului si continutul acestui mesaj include versiunea la zi a prezentilor Termeni si Conditii.

3. Inainte de a plasa comanda de achizitie in E-shop, cumparatorul, la discretia sa, fie se va inregistra, fie va proceda la transmiterea Comenzii de Achizitie fara inregistrare, in ambele cazuri, cumparatorul trebuind sa urmeze instructiunile astfel cum sunt prezentate in E-shop si va completa datele necesare in calitate de cumparator - consumator sau in calitate de cumparator - antreprenor, toate datele introduse trebuind sa fie corecte si adevarate. Date obligatorii de completat sunt evidentiate (indicate in bold), iar daca acestea nu sunt completate contractul nu poate fi incheiat si/sau inregistrarea nu poate fi realizata.

La inregistrare, cumparatorul va dobandi un cont de utilizator care va fi securizat prin username si parola, pe care cumparatorul este obligat sa il/le pastreze confidential/-e si sa nu il/le dezvaluie catre terti. Vanzatorul are dreptul de a anula contul de utilizator fara a fi obligat sa motiveze si/sau sa notifice acest fapt cumparatorului; aceasta va avea loc, in special, atunci cand contul utilizatorului nu a fost utilizat pentru un termen indelungat, sau cand a avut loc un abuz in legatura cu acest cont, sau cand cumparatorul solicita vanzatorului sa faca acest lucru.

Dupa ce contul de utilizator a fost infiintat si pana cand este anulat, accesul prin intermediul contului de utilizator poate fi utilizat pentru plasarea urmatoarei Comenzi de Achizitie in E-shop, folosirea contului de utilizator in acest scop asigurand completarea cu celeritate a datelor necesare plasarii Comenzii de Achizitie.

4. Pretul de achizitie reprezinta pretul in RON, astfel cum este indicat pentru bunurile individuale din E-shop care reprezinta pretul de achizitie al bunurilor ce cuprinde toate taxele si impozitele, inclusiv TVA in cuantum legal. Cand sunt afisate preturile noi ale bunurilor in E-shop, preturile anterioare ale bunurilor devin automat invalide/inaplicabile, cu exceptia bunurilor comandate de catre cumparator in perioada in care pretul initial era inca valabil.

5. Pentru a comanda bunurile din E-shop, cumparatorul va crea o Comanda de Achizitie pentru bunuri, care contine, in special, indicarea bunurilor si cantitatea acestora (cumparatorul "adauga astfel de marfuri in cos"), pretul de achizitie si taxele asociate, metoda de plata a pretului de cumparare si a taxelor asociate (pentru metoda de plata, consultati Conditiile de Plata mai jos). Inainte de a trimite Comanda de Achizitie la vanzator, cumparatorul are intotdeauna posibilitatea de a verifica si/sau de a modifica datele introduse de catre cumparator in Comanda de Achizitie ceea ce permite cumparatorului sa identifice si sa corecteze orice greseli facute cu privire la introducerea datelor in Comanda de Achizitie. Dupa verificarea datelor introduse in Comanda de Achizitie de bunuri, daca cumparatorul este de acord cu continutul Comenzii de Achizitie, cumparatorul trimite Comanda de Achizitie catre vanzator, prin activarea (click) butonului "Trimite Comanda de Achizitie" din E-shop. Vanzatorul confirma imediat cumparatorului primirea Comenzii de Achizitie si/sau incheierea contractului pentru bunurile mentionate in Comanda de Achizitie, prin posta electronica, la adresa de e-mail introdusa de catre cumparator odata cu plasarea Comenzii de Achizitie; continutul acestui e-mail de confirmare include, printre altele, detaliile Comenzii de Achizitie a cumparatorului si versiunea actualizata a Termenilor si Conditiilor de Vanzare.  

6. Prin plasarea Comenzii de Achizitie prin E-shop, cumparatorul confirma ca a luat la cunostinta de continutul acestor Termeni si Conditii si ca i-a acceptat in forma valabila la plasarea Comenzii de Achizitie. Cumparatorul este informat cu privire la acesti Termeni si Conditii inainte de plasarea Comenzii de Achizitie, si are posibilitatea de a lua cunostinta de continutul acestora si, fie de a plasa Comanda de Achizitie, fie de a nu plasa Comanda de Achizitie.

7. Fiecare Comanda de Achizitie este inregistrata sub un numar de inregistrare special si este administrata sub acest numar pana cand este complet rezolvata. Cumparatorul are dreptul sa solicite vanzatorului informatii cu privire la starea actualizata a comenzii de achizitie, si vanzatorul se angajeaza sa dea astfel de informatii cumparatorului.

8. Daca un contract individual de vanzare este incheiat cu un cumparator, si  dispozitiile acestuia sunt contradictorii dispozitiilor prezentilor Termeni si Conditii, vor avea prioritate dispozitiile contractului individual de vanzare incheiat cu cumparatorul.

9. Bunurile livrate cumparatorului raman proprietatea vanzatorului pana cand pretul de achizitie pentru astfel de marfuri este platit integral vanzatorului.

10. Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumparator la data la care bunurile sunt livrate catre cumparator.

11. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a se retrage din contract din cauza unei modificari substantiale in circumstante, sau din cauza altui motiv intemeiat, de exemplu daca stocul unor bunuri incluse in Comanda de Achizitie a fost deja epuizat, daca a existat o schimbare substantiala in pretul de achizitie al produsele comandate, sau daca pretul bunurilor a fost incorect prezentat in E-shop sau daca livrarea bunurilor ar avea loc la o data ulterioara celei notificate de catre vanzator.

 

III. Drepturile si obligatiile care rezulta din executare neconforma (Procedura de Reclamatii)

1. Prezentul articol se aplica exclusiv drepturilor si obligatiilor partilor care rezulta din contractul incheiat de vanzator cu cumparatorul care este un consumator; in special, acest articol reglementeaza drepturile rezultate din lipsa de conformitate.

Calitatea la livrare

2. Vanzatorul are responsabilitate fata de cumparator ca bunurile sa nu contina lipsuri de conformitate la livrare. In special: vanzatorul garanteaza cumparatorului ca la momentul la care acesta din urma primeste bunurile, acestea au caracteristicile agreate, si in cazul in care un astfel de acord lipseste, ca bunurile au caracteristicile descrise de catre vanzator sau de catre producator, sau la care cumparatorul se poate asteptata in mod rezonabil, pe baza reclamei vanzatorului si producatorului. Vanzatorul se va asigura ca bunurile sunt conforme destinatiei acestora astfel cum este exprimata de vanzator, sau dupa cum rezulta din natura bunurilor similare, ca executia si calitatea bunurilor este conforma cu proba sau modelul convenite, acolo unde calitatea sau executarea a fost determinata in concordanta cu o proba sau un model, ca bunurile sunt livrate in cantitatea, volumul sau greutatea relevanta si ca bunurile respecta toate legile aplicabile.

3. In cazul in care o lipsa de conformitate in termen de 6 luni de la receptie, bunurile vor fi considerate lipsite de conformitate la livrare, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.   

4. In cazul in care marfurile nu au proprietatile mentionate mai sus, cumparatorul va avea dreptul sa pretinda eliminarea, in timp util, a lipsei de conformitate, fara cost, prin inlocuirea bunului sau a partii componente (acolo unde doar respectiva parte componenta este afectata de lipsa de conformitate) sub conditia ca remedierea sa nu fie inadecvata sau disproportionata in raport de natura lipsei de conformitate (ex. lipsei de conformitate poate fi eliminata in timp rezonabil), altfel prin repararea obiectului sau partii acestuia; acolo unde aceste remedii nu sunt posibile, cumparatorul va fi indreptatit sa primeasca o reducere proportionala a pretului de achizitie sau sa inceteze contractul. Cumparatorul va avea dreptul de a solicita o noua piesa sau inlocuirea partii acesteia; de asemenea, in caz de lipsa de conformitate eliminabila, daca cumparatorul nu poate folosi bunul corespunzator din cauza aparitiei repetate a lipsei de conformitate ulterior remedierii, sau din cauza unui numar mare de lipsuri de conformitate; in acest caz cumparatorul va avea dreptul de a inceta contractul.    

5. Cumparatorul nu va avea niciun drept legat de lipsa de conformitate, acolo unde cumparatorul stia inainte de livrarea bunurilor ca bunurile aveau o lipsa de conformitate sau in cazul in care cumparatorul insusi a cauzat lipsa de conformitate.

6. In cazul in care piesa are o lipsa de conformitate care face parte din obligatiile vanzatorului, si bunul este vandut la un pret mai mic, sau este utilizat, cumparatorul va avea dreptul de a pretinde o reducere adecvata in loc de inlocuire.

Incalcarea semnificativa si nesemnificativa a contractului

7. Cumparatorul va putea invoca dreptul privind o executare defectuoasa pentru lipsa de conformitate care reprezinta incalcari semnificative sau nesemnificative ale contractului in ceea ce priveste bunurile, intr-un termen de 24 de luni de la primirea lor de catre cumparator (in cazul bunurilor folosite, timpul este redus la jumatate).

8. Incalcarea semnificativa a contractului este acea incalcare a obligatiilor esentiale, pe care partea raspunzatoare de incalcare le-a cunoscut la incheierea contractului sau, cu privire la care, trebuia sa cunoasca faptul ca, daca cealalta parte ar fi cunoscut incalcarea, nu ar mai fi incheiat contractul.

9. Daca executarea defectuoasa reprezinta o incalcare semnificativa a contractului, cumparatorul este indreptatit sa solicite inlaturarea lipsei de conformitate prin livrarea unor bunuri lipsite de defecte, sau sa solicite livrarea bunurilor care lipsesc, ori inlaturarea lipsei de conformitate prin repararea bunurilor, sau o reducere corespunzatoare din pretul de vanzare ori incetarea contractului.

10. Cumparatorul va notifica vanzatorului modalitatea de solutionare aleasa odata cu notificarea lipsei de conformitate, sau fara intarziere nejustificata dupa ce lipsa de conformitate a fost notificata. Solutia aleasa nu va putea fi schimbata de catre cumparator fara consimtamantul vanzatorului; aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care cumparatorul a solicitat inlaturarea unei lipse de conformitate care se dovedeste a fi ireparabila. In cazul in care vanzatorul nu inlatura lipsurile de conformitate intr-un timp rezonabil sau notifica cumparatorului imposibilitatea inlaturarii lipsurilor de conformitate, cumparatorul va fi indreptatit sa solicite o reducere corespunzatoare din pretul de vanzare in schimbul eliminarii lipsei de conformitate sau poate solicita incetarea contractului. In cazul in care cumparatorul nu comunica la timp modalitatea de inlaturare a lipsei de conformitate, isi pastreaza drepturile prevazute in cazul incalcarii nesemnificative a contractului.  

11. In cazul unei incalcari nesemnificative a contractului cumparatorul este indreptatit la inlaturarea lipsei de conformitate sau la reducerea corespunzatoare a pretului de vanzare. Pana in momentul in care cumparatorul isi exercita dreptul de a primi o reducere din pretul de vanzare sau de inlaturarea lipsa de conformitate, vanzatorul va putea livra partile lipsa sau va putea inlatura lipsa de conformitate. Celelalte lipsuri de conformitate pot fi remediate de vanzator la discretia sa, prin reparare sau livrarea unei noi piese. Cumparatorul nu este indreptatit sa solicite incetarea contractului in cazul unei incalcari nesemnificative.

12. In cazul livrarii de bunuri noi, cumparatorul va returna vanzatorului pe cheltuiala acestuia din urma, bunurile livrate initial, intr-o maniera convenita cu vanzatorul.

13. Vanzatorul nu este raspunzator pentru lipsa de conformitate a bunurilor vandute la pret redus, atunci cand reducerea pretului este datorata existentei lipsei de conformitate; acesta nu este raspunzator nici in cazul in care lipsa de conformitate corespunde uzurii normale a bunurilor; in ceea ce priveste bunurile folosite, vanzatorul nu este raspunzator pentru nivelul uzurii. Vanzatorul nu este raspunzator pentru lipsa de conformitate a bunurilor cauzate de nerespectarea instructiunilor din manualul de intretinere, respectiv cand astfel de nerespectari au ca rezultat deteriorarea bunurilor, de ex. (hainele) prin spalarea la temperatura incorecta, prin spalarea cu alte haine de culori diferite sau prin spalarea la masina a bunurilor care pot fi spalate doar la mana, de asemenea, curatarea chimica sau calcarea bunurilor care nu pot supuse acestor procese etc.

14. Cumparatorul trebuie sa informeze vanzatorul cu privire la lipsa de conformitate in termen de 2 luni de la aparitia acesteia, in caz contrar vanzatorul nefiind raspunzator.

15. Daca cumparatorul nu notifica o lipsa de conformitate in acest termen dupa ce l-ar fi putut descoperi in urma unei verificari si ingrijiri adecvate, instanta de judecata nu va recunoaste responsabilitati ale vanzatorului ce rezulta din lipsa de conformitate.

Solutionarea reclamatiilor

16. Plangerea privind inlaturarea unei lipse de conformitate va fi comunicata de catre cumparator la adresa vanzatorului: DAL SPORT SRL (c/o NORDBLANC), Calea Făgărașului 49, cod postal: 500053, Brasov, sau (metoda recomandata) prin e-mail, folosind adresa: info@nordblanc.ro .

17. Perioada de solutionare a reclamatiilor incepe din momentul in care vanzatorul primeste bunurile.

18. Pentru a permite solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor, cumparatorul este obligat sa dovedeasca atat cumpararea bunurilor de la vanzator, cat si faptul ca dreptul de a reclama lipsa de conformitate nu s-a prescris (de obicei prin modalitatile de livrare / factura); cumparatorul va inmana bunurile vanzatorului pentru evaluarea lipsei de conformitate, pentru care vanzatorul este tinut raspunzator si va informa vanzatorul despre datele sale de contact, lipsa de conformitate identificata si calea aleasa pentru solutionarea reclamatiei. Bunurile inmanate de cumparator vanzatorului pentru evaluare ca parte a procedurii de solutionare a reclamatiei vor trebuie sa fie curate (spalate) si protejate impotriva deteriorarii in timpul transportului, cand reclamatiile sunt trimise prin posta, pentru a preveni posibilele deteriorari.

19. In cazul in care cumparatorul invoca dreptul privind inlaturarea unei lipse de conformitate, vanzatorul va confirma in scris ca dreptul a fost invocat, care este obiectul reclamatiei, solutia de remediere agreata, incluzand confirmarea repararii complete si timpul necesar pentru reparare sau posibile argumente scrise in cazul respingerii plangerii.

20. Vanzatorul se obliga sa informeze cumparatorul despre finalizarea procedurii de solutionare a plangerii pe e-mail sau prin telefon, utilizand datele de contact oferite de cumparator in plangere sau adresa de e-mail / numarul de telefon inscrise pe comanda.

21. Vanzatorul solutioneaza plangerea imediat, iar in cazuri mai complexe in maxim 3 zile lucratoare de la data la care cumparatorul, dupa caz, a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului si a predat produsul vanzatorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-primire. Aceasta perioada nu include timpul necesar pentru realizarea unei expertize profesioniste in functie de tipul bunurilor. Plangerea, incluzand si remedierea lipsei de conformitate, va fi solutionata fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 15 de zile calculate de la data primirii plangerii si a bunurilor reclamate, cu exceptia cazului in care vanzatorul si cumparatorul convin de comun acord o perioada de timp mai indelungata; daca perioada amintita anterior expira fara ca plangerea sa fie solutionata, acest lucru va fi considerat o incalcare semnificativa a contractului.

22. In cazul unei plangeri justificate cumparatorul va fi indreptatit la o compensatie pentru costurile ocazionate de plangerea care priveste drepturile ce rezulta din angajarea raspunderii pentru produse.


 

IV. Dreptul de retragere al cumparatorului din contractul de vanzare bunuri

1. In cazul contractelor incheiate prin mijloace de comunicare la distanta (magazine on-line) cumparatorul, in calitate de consumator, este indreptatit sa se retraga din contract in termen de 30 de zile de la preluarea bunurilor si in cazul achizitionarii de bunuri in perioada 1 Noiembrie – 15 Decembrie, pana la 15 Ianuarie a anului urmator. In cazul mai multor livrari efectuate in baza unui singur contract termenul limita va fi calculat de la data preluarii ultimelor bunuri livrate. Notificarea de retragere trebuie comunicata vanzatorului in termenul limita stabilit in conformitate cu cele mentionate anterior. Retragerea va putea fi comunicata prin folosirea formularului de reclamatie disponibil ca Anexa la acesti Termeni si Conditii. Vanzatorul prin prezenta stabileste si cumparatorul isi exprima acordul ca in cazul utilizarii formularului privind dreptul de retragere nu sunt vizate bunurile imprumutate gratuit si ca termenul limita este oferit consumatorilor in unicul scop pentru ca acesta sa ia cunostinta in mod adecvat de bunuri (la fel ca in cazul punctelor de vanzare).

2. Formularul de reclamatie poate fi trimisa de cumparator la urmatoare adresa a vanzatorului: DAL SPORT SRL (c/o NORDBLANC), Calea Făgărașului 49, cod postal: 500053, Brasov, sau la adresa de e-mail a vanzatorului. Cumparatorul va transmite vanzatorului odata cu formularul de reclamatie si numarul comenzii, data primirii bunurilor si numarul de cont al cumparatorului, inclusiv detalii bancare pentru returnarea banilor (daca este solicitat ca suma de bani platita sa fie restituita in contul bancar al cumparatorului).  

3.  In cazul notificarii de retragere din contract a cumparatorului, incetarea contractului va produce efecte de la data comuncarii catre vanzator. Cumparatorul va fi tinut sa transmita sau sa aduca bunurile la adreasa vanzatorului DAL SPORT SRL (c/o NORDBLANC), Calea Făgărașului 49, cod postal: 500053, Brasov, impreuna cu toate documentele inclusiv formularul de retur completat si o copie dupa factura, nepurtate, nedeteriorate, curate, in ambalajul original, in starea si conditia in care bunurile au fost preluate de la vanzator, in termen de 14 zile de la retragerea din contract. Vanzatorul prin prezenta pune in vedere cumparatorului faptul ca daca cumparatorul intelege sa se foloseasca de dreptul de retragere din contract asa cum a fost prezentat mai sus, cumparatorul va fi tinut sa suporte doar costurile legate de returnarea bunurilor vanzatorului, inclusiv in cazul in care bunurile prin natura lor nu pot fi returnate prin serviciul postal obisnuit. Cumparatorul este de acord sa asigure returnarea bunurilor in maniera corespunzatoare pentru a le proteja impotriva deteriorarilor in timpul returului. Bunurile returnate de cumparator in aplicarea dreptului sau de retragere in varianta platii la destinatar a comisionului de transport nu vor fi acceptate de vanzator.

4. Vanzatorul va restitui pretul bunurilor returnate primite de la cumparator pe baza contractului in termen de 14 zile de la data retragerii din contract in aceeasi maniera in care bunurile au fost primite de cumparator, cu exceptia cazului in care se convine altfel. Totusi, vanzatorul nu va tinut sa restituie pretul bunurilor inainte de preluarea bunurilor restituite de catre cumparator.

5.  Cumparatorul nu se poate retrage, printre altele, dintr-un contract care priveste bunuri adaptate la cererea cumparatorului sau pentru cumparator, bunuri care se degradeaza usor sau bunuri combinate in mod definitiv cu alte bunuri in baza unei comenzi sau bunuri luate din ambalajul original care nu pot fi restituite din motive de igiena.

6. Cumparatorul prin prezenta isi exprima acordul ca daca vanzatorul transmite un cadou sau cadouri odata cu bunurile cumparate si cumparatorul uzeaza de dreptul sau de retragere din contract atunci conditia suspensiva care prevedea ca cumparatorul va fi tinut sa returneze bunurile impreuna cu cadourile primite va fi indeplinita.

 

V. Livrarea bunurilor si Conditiile de plata

1. Pretul de vanzare si taxele aferente privind livrarea bunurilor vor fi platite de catre cumparator prin urmatoarele mijloace:

Modalitatea platii la livrare a bunurilor transmise cumparatorului care determina exigibilitatea pretului de vanzare al bunurilor si a taxelor aferente. Vanzatorul nu va solicita nicio plata in avans, cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel.

Transfer bancar prin aplicatia de plata ComGate Payments (denumita in continaure “Payment Gate”) care poate fi gasita pe site-ul magazinului;

Transfer bancar in contul bancar al vanzatorului, in RON nr. CZ6501000001153673870207 , deschis la banca Komercni banka a.s.
2. Vanzatorul va livra bunurile prin intermendiul unui transportator rutier de bunuri ales de vanzator, cu exceptia cazului in care se convine altfel, la adresa introdusa de cumparator in formularul de comanda al bunurilor. Vanzatorul nu va permite preluarea personala a bunurilor sau livrarea lor la o alta adresa.
Pretul transportului
1. Alte drepturi si obligatii ale partilor in legatura cu transportul bunurilor pot fi stipulate in termenii speciali de livrare ai vanzatorului, daca este cazul. Pretul transportului si alte informatii suplimentare pot fi gasite pe: https://www.nordblanc.ro/ro/page/plata-si-transportul
2. Vanzatorul este indreptatit sa impuna costuri suplimentare pentru ambalare.
3. Inainte de plasarea comenzii vanzatorul va informa cumparatorul despre pretul transportului si coletului (taxele aferente) pentru a fi confirmate de cumparator inainte de plasarea comenzii.
4. Cu exceptia cazului in care se convine asupra tipului de colet, vanzatorul va ambala bunurile in modalitatea obisnuita sau in modalitatea necesara pentru protectia bunurilor si pastrarea lor in timpul transportului si depozitarii.
5. Cumparatorul are obligatia sa preia bunurile de la transportator. In cazul predarii unei comenzi incomplete sau unui colet vizibil deteriorat cumparatorul va fi indreptatit sa refuze preluarea bunurilor. Daca cumparatorul refuza preluarea bunurilor in conformitate cu cele mentionate anterior sau preia bunurile in ciuda deteriorarii lor vizibile atunci cumparatorul prin prezenta este de acord sa semneze, impreuna cu transportatorul, un protocol cu privire la bunurile deteriorate cu mentionarea tuturor lipsurilor de conformitate (inconvenientele) si pe care il va trimite vanzatorului fara intarziere nejustificata.
6. Preluarea unui bun nesolicitat de catre o persoana nu va fi considerata acceptare de oferta si nici contract incheiat, aceasta fiind obligata a returnarea imediata a bunului.
7. Cumparatorul va fi tinut sa plateasca pretul bunurilor cumparate si taxele aferente prin metoda de plata aleasa fie inainte de livrarea bunurilor (prin plata cu cardul sau prin transfer bancar), fie dupa ce bunurile sunt livrate catre acesta (plata la livrare) inainte de a putea sa vada bunurile, daca metoda de transport convenita exclude posibilitatea unei inspectii vizuale prealabile.
 
 
VI. Confidentialitate si Protectia datelor cu caracter personal
1. Datele cu caracter personal furnizate de cumparator vanzatorului in scopul plasarii comenzii, implementarea contractului sau datele contului utilizat vor fi colectate, procesate si pastrate cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. Vanzatorul prin prezenta isi exprima acordul sa nu dezvaluie aceste date cu caracter personal decat cu respectarea legii unei terte persoane, cu exceptia transportatorului care va livra bunurile si caruia ii vor fi dezvaluite datele cu caracter personal strict necesare pentru a asigura o buna livrare. Cumparatorul prin prezenta isi da acordul ca datele sale cu caracter personal sa fie pastrate in baza vanzatorului de prelucrare a datelor cu caracter personal (in format electronic prin mijloace electronice sau in forma printata prin mijloace non-electronice), cu respectarea datelor dezvaluite vanzatorului in comanda bunurilor, si ca stocarea in baza de date a vanzatorului sa fie facuta pana la momentul atingerii scopurilor in baza caruia datele au fost colectate, ulterior atingerii scopului acestea urmand sa fie sterse.
2. Prin plasarea comenzii cumparatorul isi exprima acordul expres in mod voluntar ca datele sale cu caracter personal sa fie procesate de vanzator. Conform dispozitiilor legale, cumparatorul are urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date , dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, cumparatorul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea acestor date prin transmiterea unui e-mail la adresa: info@nordblanc.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate in atentia NORD E-COM B.V., cumparatorul poate exercita dreptul de interventie asupra datelor, astfel:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
De asemenea, prin exceptie de la dispozitiile anterioare, NORD E-COM B.V. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Furnizarea de date ar putea fi facuta catre urmatorii partneri: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  asigurători, etc.

3. Prin plasarea comenzii, cumparatorul isi exprima consimtamantul expres sa ii fie transmise de vanzator informatii comerciale si promotionale la adresa sa de e-mail (cu exceptia cazului in care acest consimtamant nu este dat in comanda), inclusiv buletinul informativ (newsletter) al vanzatorului. Buletinul informativ include, de exemplu, informații de știri, informații despre produse și publicitate, precum si despre serviciile noastre. Veti primi buletinul nostru informativ până la dezabonarea de la buletinul informativ. Dezabonarea este posibilă în orice moment prin intermediul unei notificări corespunzătoare către vanzator. Prin dezabonare, veti interzice utilizarea adresei dvs. de e-mail pentru buletinul informativ. Aceasta interdictie nu va afecta e-mail-urile pe care vanzatorul le transmite in scopul indeplinirii contractelor incheiate.

4. Contractul va fi arhivat in arhiva electronica a vanzatorului in scopul inregistrarii si executarii sale si va putea fi accesat doar de vanzator si nu de cumparator.

 

VII. Informatii comerciale si Cookies

1. Cumparatorul prin prezenta isi exprima acordul ca sa-i fie trimise informatii cu privire la bunuri, servicii sau afaceri ale vanzatorului la adresa sa electronica, inclusiv oferte promotionale care apartin vanzatorului.

2. Cumparatorul prin prezenta isi exprima consimtamantul cu privire la plasarea cookie-urilor in computerul sau. Daca achizitionarile de pe site ar putea fi efectate si obligatiile vanzatorului ce deriva din contract ar putea fi executate fara plasare de cookie-uri in calculatorul cumparatorului, atunci cumparatorul va putea sa-si retraga consimtamantul cu privire la cele mentionate anterior, oricand.

 

VIII.  Alte informatii

1. Daca legea tarii de origine a cumparatorului ii confera mai multe drepturi decat cele prevazute in acesti Termeni si Conditii si daca aceste drepturi nu pot fi suprimate prin acordul dintre parti atunci se va aplica legea din tara cumparatorului. Daca legea tarii de origine a cumparatorului reglementeaza o autoritate administrativa competenta in scopul solutionarii extrajudiciare a litigiilor ce decurg din contracte atunci aceasta autoritate va fi intotdeauna competenta sa solutioneze extrajudiciar litigiile cu consumatori ce decurg din contracte.

2. Relatia dintre vanzator si cumparator este guvernata de legea Ceha si jurisdictia instantelelor Cehe este stabilita pentru orice litigiu si pentru toate litigiile ce rezulta din contract.

3. Cumparatorul isi exprima acordul pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta in scopul executarii contractului. Costul utilizarii acestor mijloace de comunicare la distanta va fi suportat de catre cumparator (costul conectarii la internet etc.) si aceste costuri nu vor fi diferite de tariful de baza.

4. Un formular de reclamatie din contract este atasat ca anexa.

5. Acesti Termeni si Conditii se vor aplica incepand cu 08.11.2017 vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica acesti Termeni si Conditii fara notificare prealabila. Astfel de modificari nu vor afecta drepturile si obligatiile nascute in timpul cat au fost in vigoare precedenta forma a acestor Termeni si Conditi.

FORMULAR DE RECLAMATIE

Adresa de transmitere a bunurilor: DAL SPORT SRL (c/o NORDBLANC), Calea Făgărașului 49, cod postal: 500053, Brasov

In atentia: NORD E-COM B.V., cod fiscal /numar de identificare: 860938293, cu sediul in Staringstraat 28-H, 1054 VR Amsterdam, e-mail info@nordblanc.ro , numar de telefon: +40 731 89 69 19.

 

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea produselor aferente comenzii identificate mai jos:

Prenume și nume / Denumirea

cumparatorului si Adresa

Numarul si Data comenzii:

Data primirii produselor:

Descrierea defectului:

Metoda propusă de rezolvare a reclamației:

a) repararea produsului

b) înlocuirea produsului

c) rambusarea pretului

d) reducerea prețului

Pentru rambursarea pretului  va rog sa utilizati urmatoarele detalii bancare :

Banca:

Titularul contului:

IBAN:

SWIFT :

Semnătura consumatorului